Produkter

Nettkurser

Fordypningskurs i rus og symptomlære for bedrifter, ansatte, ledere og private

NOK 3,995.00

Vårt hovedkurs på 22 leksjoner vil lære deg omfattende kunnskap som vil gjøre deg i stand til å oppdage, håndtere og forebygge rusmisbruk. Du vil bli tryggere i deg selv og sikker i dine mistanker og få strategier som bidrar til å forhindre et potensielt rusproblem.

Lær hva du som ansatt kan gjøre ved mistanker om rusmisbruk på arbeidsplassen

NOK 1,395.00

Rusmisbruk på arbeidsplassen skaper store ringvirkninger både for ledelsen, men også for sikkerheten og miljøet i bedriften. I dette rusforebyggende kurset vil du som ansatt lære deg og forebygge rusmisbruk, øke sikkerheten og effektiviteten og du vil lære deg hvordan du kan hjelpe en ansatt med et potensielt rusproblem til å få den hjelpen vedkommende trenger før et potensielt rusproblem eskalerer å gjør mer skade.

Et kompetansehevende kurs for alle som arbeider med flyktninger

NOK 1,995.00

Målsetningen med dette kurset er å kunne gi deg en bred forståelse og konkrete strategier og verktøy for hvordan du best kan imøtekomme flyktningene og deres utfordringer. Slik at du kan være mer forberedt og utvikle empati og en større forståelse som er viktig i ditt arbeid med flyktninger. 

Basis kunnskap for alle som ønsker å være mer oppmerksom på et potensielt rusproblem

NOK 650.00

Få basiskunnskap i dette kurset som vil gi deg sikrere grunnlag på å bedømme om en person kan slite med rusmisbruk. Du vil opparbeide deg basiskunnskap som gir deg mer mulighet og rom for å handle, slik at du kan forhindre at et rusmisbruk eskalerer. 

Lær deg å mestre stress på en effektiv måte gjennom vårt stressmestring kurs

NOK 2,495.00

Få kompetansen og strategiene du trenger for å utvikle din emosjonelle intelligens og styrke din motstandskraft i møte med stress i hverdagen!

Få livstids-tilgang og lær deg å håndtere stress på en hensiktsmessig måte. Få kontroll på følelsene dine, bygg sterke relasjoner - få folk til å forstå deg og like deg, øk motivasjon og prestasjon både i privatliv- og i arbeidslivet.

Lær deg en effektiv tilnærming å få nye verktøy som gir mulighet til å skape endring hos dine klienter

NOK 4,495.00

Nettkurs i Motiverende Intervju (MI). Nettkurset inkluderer 19 leksjoner som vil gjøre deg til en utøver av metoden MI. Nettkurset inkluderer hjelpeark og praktiske øvelser samt oppfølging av praktiske øvelser av kursinstruktør. Nettkurset i motiverende intervju gir også tilgang til medlemsportal hvor deltakerene kan treffes og få svar på ulike spørsmål av kursleder. Deltaker vil ha tilgang til kurset i 6 mnd fra påmelding.