Virkninger og konsekvenser av illegale rusmidler

Virkninger og konsekvenser av illegale rusmidler

Virkninger og konsekvenser av illegale rusmidler

Terapivakten Kurs og Kompetanse ønsker å gi en oversikt over illegale rusmidler, deres påvirkninger på kroppen, utbredelse, og potensielle risikoer. Dette vil hjelpe deg som leser med å få en inngående forståelse av dette komplekse emnet og gjøre informerte valg.

Utbredelsen av illegale rusmidler

Statistikk viser at bruken av illegale rusmidler i Norge er relativt begrenset, men viser en økning i bruk av cannabis, det mest vanlige illegale rusmiddelet. Ifølge en SSB-undersøkelse fra 2019 har rundt 1 av 4 nordmenn prøvd cannabis i løpet av livet, hovedsakelig i aldersgruppen 25-44 år. Imidlertid rapporterer kun rundt fem prosent at de har brukt cannabis i løpet av de siste tolv månedene. 

Cannabis: Det mest utbredte illegale rusmiddelet

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmiddelet i Norge, spesielt blant unge personer mellom 25-44 år. Nesten 1 av 3 i denne aldersgruppen har testet rusmiddelet, men kun rundt fem prosent har brukt det i løpet av de siste tolv månedene.

Cannabis Det mest utbredte illegale rusmiddelet

Andre illegale Rusmidler

Andre illegale rusmidler som kokain, ecstasy/MDMA, og amfetaminer er også i omløp, hovedsakelig blant yngre aldersgrupper. Bruken varierer fra 3-5 prosent som har prøvd noen av disse stoffene til kun rundt 1 prosent som rapporterer bruk de siste 12 månedene. Det er også en tydelig kjønnsforskjell, da flere menn enn kvinner har erfaring med illegale stoffer.

Kategorier av illegale rusmidler

Illegale rusmidler kan grupperes i tre hovedkategorier:

A. Sentralstimulerende rusmidler

Sentralstimulerende rusmidler påvirker hjertefrekvensen og utløser naturlige stoffer som serotonin og dopamin i kroppen. Disse signal stoffene påvirker belønningssystemet i hjernen, og bruk kan blant annet føre til en følelse av velvære, økt selvtillit, og redusert behov for mat og søvn.

1. Eksempler på sentralstimulerende rusmidler:
 • Kokain
 • Amfetamin
 • MDMA/Ecstasy
B. Sentraldempende rusmidler

Sentraldempende rusmidler har motsatt effekt å deprimerer sentralnervesystemet, senker hjertefrekvensen, og kan blant annet føre til søvnighet og svekkede kognitive funksjoner som tale og bevegelse.

1. Eksempler på sentraldempende rusmidler:
 • Opioider (Heroin, morfin, fentanyl)
 • Benzodiazepiner (Valium, Sobril, Xanor)
 • Cannabis (Hasj og marihuana)
C. Hallusinogener

Hallusinogene rusmidler forvrenger sanseoppfatningen, skaper illusjoner og hallusinasjoner, og kan føre til sterke og intense sanse inntrykk.

1. Eksempler på hallusinogene rusmidler:
 • LSD (Lysergsyredietylamid)
 • Hallusinogene sopper (Spiss fleinsopp)
 • Cannabis (Virker også sentraldempende)
 • MDMA/Ecstasy (Virker også sentralstimulerende)

Hallusinogener

III. Avhengighetsskapende potensial

Avhengighetsskapende potensial varierer blant illegale rusmidler. Både fysiske og psykiske abstinenser er vanlige slik som oppkast, kvalme, diare, skjelvinger, søvnløshet og cravings samt livaktige drømmer. 

 

SJEKK UT VÅRT NETTKURS I RUSFOREBYGGING

 

IV. Hvem er brukerne?

Alle reagerer forskjellig på rus og det er følelsen og opplevelsene fra de ulike rusmidlene folk får bindinger til og blir avhengige av. En betydelig del av de som blir avhengige, har vokst opp i hjem med rusmisbruk. Psykiske lidelser, oppvekst traumer, eller depresjon kan også øke risikoen for rusmisbruk som en form for selvmedisinering og overlevelsesstrategi for å lindre eller flukte fra opprinnelig smerte.

A. Påvirkende Faktorer
 • Indre og ytre miljø
 • Psykiske lidelser
 • Oppvekst traumer

V. Hvordan vet man om man har et rusproblem?

Problematisk bruk av rusmidler kan manifestere seg på forskjellige måter. Dersom rusen begynner å påvirke negativt på livet ditt, kan det være et tegn på problematisk bruk. Avhengighet er preget av at rusen prioriteres over alt annet, og forsøk på å slutte mislykkes ofte.

A. Tegn på Rusproblem
 • Negativ innvirkning på livet
 • Prioritering av rusen
 • Forsøk på reduksjon eller å slutte mislyktes

Hvordan vet man om man har et rusproblem?

VI. Trenger du hjelp?

Det er viktig å forstå at å søke hjelp er en avgjørende skritt mot bedring. Mange rusavhengige nøler med å søke hjelp på grunn av skam eller skyld. Skam og skyld og benektelse var det som hindret meg til å søke hjelp, men til slutt tok jeg mot til meg å ba om hjelp.

A. Hjelp og Støtte
 • Rådgivende samtaler
 • Avrusning og langtidsopphold
 • Gratis behandlingsalternativer

Terapivakten Kurs og Kompetanse er her for å støtte deg på veien mot en sunnere, rusfri fremtid. Ta kontakt med meg ved å fylle ut skjema under og se hvordan vi kan hjelpe deg med vårt tilbud her:

Resultatorientert rusbehandling og bruker erfarne terapeuter

 

Ofte Stilte Spørsmål om Illegale Rusmidler

Her finner du svar på noen vanlige spørsmål om illegale rusmidler, deres påvirkninger og konsekvenser.

Spørsmål 1: Hvor utbredt er bruk av illegale rusmidler i Norge?

Bruken av illegale rusmidler i Norge varierer, men ifølge statistikk har rundt 1 av 4 nordmenn prøvd cannabis i løpet av livet. Dette rusmiddelet er mest populært blant personer mellom 25-44 år, der nesten 1 av 3 har testet det. Imidlertid rapporterer kun rundt fem prosent bruk de siste tolv månedene. Mørketallene er store.

Spørsmål 2: Hva er de mest brukte illegale rusmidlene etter cannabis?

De mest brukte illegale rusmidlene etter cannabis inkluderer kokain, ecstasy/MDMA, og amfetaminer. Disse stoffene er mest utbredt blant de yngre aldersgruppene.

Spørsmål 3: Hva er forskjellen mellom sentralstimulerende og sentraldempende rusmidler?

Sentralstimulerende rusmidler øker hjertefrekvensen, utløser naturlige stoffer som serotonin og dopamin, og gir en følelse av velbehag og økt selvtillit. Sentraldempende rusmidler derimot har motsatt effekt og kan føre til søvnighet og svekkede kognitive funksjoner som tale og bevegelse.

Spørsmål 4: Hva er de vanligste eksemplene på sentralstimulerende rusmidler?

Eksempler på sentralstimulerende rusmidler inkluderer kokain, amfetamin, og MDMA/Ecstasy.

Spørsmål 5: Hvilke rusmidler faller under kategorien hallusinogener?

Hallusinogene rusmidler forvrenger sanseoppfatningen og kan føre til illusjoner og hallusinasjoner. Eksempler på slike rusmidler inkluderer LSD, hallusinogene sopper, og i noen tilfeller cannabis og MDMA/Ecstasy.

Spørsmål 6: Hva er noen faktorer som påvirker rusavhengighet?

Indre og ytre miljø, oppvekst traumer, rusmisbruk i familien og mentale lidelser er noen faktorer som kan øke risikoen for rusavhengighet.

Spørsmål 7: Hvordan vet man om man har et rusproblem?

Problematisk bruk av rusmidler kan manifestere seg på forskjellige måter, men et tydelig tegn er når rusen begynner å påvirke negativt på livet ditt og prioriteres over alt annet og du har gjentatte ganger forsøkt å redusere eller slutte helt uten å lykkes.

Spørsmål 8: Hvor kan jeg få hjelp for rusproblemer?

Hvis du eller noen du kjenner har rusproblemer, er det viktig å søke hjelp tidlig. Du kan få hjelp gjennom Terapivakten, avrusning og langtidsopphold, og det er gratis behandlingsalternativer tilgjengelige gjennom det offentlige. Terapivakten Kurs og Kompetanse er her for å støtte deg og veilede deg på veien mot en sunn rusfri fremtid.

Ove Andre Remme

6 Teknikker for effektiv stressmestring
Flyktninghjelp gjennom økt kunnskap om migrasjonshelse og migrasjonsforståelse

Vil du komme i kontakt med meg?

Takk for at du tok kontakt med meg. Du hører fra meg innen 48 timer.